Rozin  |  Meditatie  |  De Stamtafel  |  Meditatieve Dans  |  Dichterbij  |  Andere ActiviteitenRozin is een inloop voor iedereen. Het is gevestigd in de Voorhof te Arnhem. Een plek voor ontmoeting, zingeving en verbinding. Er zijn diverse activiteiten waar je aan mee kan doen. Daarvoor vragen we een bescheiden bijdrage.

Rozin is een organisatie waarin gezamenlijkheid voorop staat. We geven met elkaar vorm aan de activiteiten en zijn daar samen verantwoordelijk voor. We staan open voor nieuwe initiatieven en ideëen.Maandag 
Meditatieve Dans  -  10.30-12.15u

Woensdag
Meditatie  -  08.00-09.00u
De Stamtafel  -  10.00-10.30u
Inloop met koffie en thee  - 09.30u

Themakring - 10.30-12.00u


Vrijdag
Meditatie  -  08.00-09.00u
Inloop met koffie en thee  -  09.15-10.00u

Dichterbij (in Rozet!) - 11.00-12.00uThemakring


'Op zoek naar gemeenschappen met een hart'


Kwetsbaarheid, en ontregelende ervaringen van geweld en verlies, slaan de grond onder je voeten weg. Niets is dan meer zoals het was. Hoe moet je verder?
Christa Anbeek heeft hierover een baanbrekend boek geschreven: 'Kwetsbaarheid omhelzen'. 

Nadat we in oktober vorig jaar de algemene strekking van het boek behandeld hebben gaat Ineke van Middendorp nu in op hoe we kunnen komen tot een gemeenschap met een hart.


Ineke van Middendorp-Sonneveld is emeritus predikant PKN te Elst (Gld)


Woensdag 24  en 31 januari van 10.45-12.00 uur.


---

'Jozef van den Berg, een wonderlijke kluizenaar, of een mens met een boodschap?'


Wie Jozef van den Berg ontmoette als toneelspeler, of later als kluizenaar in Neerijnen, zal vaak getroffen zijn door de intense wijze waarop hij leefde. Hij had een boodschap. Was het in zijn theater vooral door verhalen te vertellen over zaken die leven en dood raken; later kreeg hij het gevoel dat hij in het theater van God een rol moest spelen. "Niet ikzelf heb die keuze gemaakt, om te leven zoals ik nu doe. Dat zou ik nooit gekund hebben. Het was God die me hiertoe bracht."


Woensdag 7 februari van 10.45-12.00 uur.


---


'Met God aan de zijlijn'


Ons 'leven' kun je wellicht beschouwen als een 'spel'. De vraag is dan of er wel spelregels voor bestaan, en wie het veld bepaalt en bewaakt. Wie of wat fungeert als scheidsrechter in deze wedstrijd? Sommigen onder ons worden (of werden ooit) mede beïnvloed door religieuze (on)zekerheden of door spirituele/mystieke ervaringen. Die kunnen geruststellend zijn en als leidraad dienen in het persoonlijk leven, of ten dienste staan aan een collectief. Wat kiezen wij voor onszelf als geloof, uitgangspunt, overtuiging, en hebben we daarmee dan ook het beste voor met 'de ander'? De vraag is dan: Wat heeft 'God' hiermee van doen? Heeft Hij/Zij/Het, het Licht, de Bron, het Universum, niet al genoeg aan zichzelf? Kunnen wij als mensen het misschien zelf niet aan? Bestaat er iets als -overgave aan het onmogelijke-?


Johannes Kon leidt deze kring.


Woensdag 21 februari van 10.45-12.00 uur.


---


'Als dit een mens is...'


De Joods-Italiaanse verzetsstrijder Primo Levi trok in 1943 de bergen in, maar hij werd al na enkele maanden gepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Als een van de weinigen overleefde hij die hel en keerde hij terug en schreef (aanvankelijk uit een chaotische, blinde drang) 'Als dit een mens is...'. In dit boek beschrijft hij in heldere taal en nuchter het leven in het kamp, de angst, de honger, de pijn, de ontberingen, de verschrikkingen. Primo Levi gaat in zijn werk steeds weer in op de vraag wat het menselijke inhoudt en dat maakt die vraag zeer actueel.


Ellen Tebbe begeleidt deze themakring.


Woensdag 20  en 27 maart van 10.45-12.00 uur.


---


'Levenskunst'


Door de eeuwen heen hebben mensen geworsteld met het leven zoals het zich aan hen voordoet. Hoe kun je dit leven aanvaarden en hoe kun je daarin groeien? Hoe kun je gelukkig worden? Filosofen als Aristoteles, Seneca (Stoa) en Montaigne maakten daarvan hun levenswerk en ook iemand als Etty Hillesum trachtte in de meest ontwrichtende omstandigheden betekenis aan haar leven te geven. Anne Gaay Schouwenaar (humanistisch raadsvrouw) gaat hier samen met ons dieper op in.


Woensdag 3, 10, 17 april van 10.45-12.00 uur.


---


'De Verwondering'


In het programma 'De Verwondering', uitgezonden op zondagmorgen, ontvangt Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities. Vaak met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. De gasten kenmerken zich omdat ze levensveranderende ervaringen hebben doorgemaakt, met als gevolg een totaal nieuwe levensrichting. Wat is het dat deze mensen beweegt? Hoe geven mensen in een nieuwe staat van leven, zin aan hun leven? We laten fragmenten zien en gaan daarover met elkaar in gesprek.


Woensdag 24 april, 8 mei, 15 mei van 10.45-12.00 uur.


---


'Filosofie met de vlinderslag'


Woei-Lien Chong (sinoloog en filosoof) schreef het boek Filosofie Met De Vlinderslag, over de daoistische levenskunst van Zhuangzhi. (De) Zhuangzhi is de tweede grondtekst van het daoisme, na de Daodejing van Laozi. Het werk is geliefd om zijn humoristische dialogen en diepzinnige parabelen. Aan de hand van teksten uit Filosofie Met De Vlinderslag verdiepen we ons in het daoisme, en bekijken we hoe het ons leven kan verrijken. Anita Wolterinck zal toelichting geven en ons aan de hand van enkele 'letters' enigszins vertrouwd maken met het Chinese schrift. Zij heeft jaren in China gewoond en gestudeerd.


Woensdag 22, 29 mei en 5 juni van 10.45-12.00 uur.


---


'Kierkegaard'


Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) was een Deens filosoof, protestants theoloog en cultuurcriticus. Omdat hij in zijn filosofische werk het belang van persoonlijke keuzes en betrokkenheid benadrukt, wordt hij vaak gezien als de wegbereider en eerste vertegenwoordiger van het existentialisme. De vraag -op welke wijze een menselijk leven zou moeten worden geleefd- had zijn aandacht. Wat maakt dat Kierkegaard ook in onze tijd nog altijd aanspreekt.


Herman Blum, wiskundige en filosoof, begeleidt deze bijeenkomsten.


Woensdag 12, 19 en 26 juni van 10.45-12.00 uur.


---


Meditatieve dans door Froukje Anjema


Meditatieve dans is een levend antwoord op de vraag naar innerlijke verdieping en een speurtocht naar de zin van het leven. Verbonden in de cirkel kunnen we harmonie, vreugde en stilte vinden. Dans maakt ontvankelijk voor schoonheid, vorm en structuur van tijd en ruimte. Dansen, choreografieën en muziek geven de uiterlijke beweging, maar brengen tegelijkertijd ook het innerlijk in beweging.


Vanaf januari 7 à 8 keer en in overleg met de deelnemers.


22 januari, 5 en 22 februari, 4 en 18 maart, 8 en 22 april.


Een proefles is in overleg altijd mogelijk, en zonder kosten.

Voor opgave en meer informatie:

Froukje Anjema: 0626935564